Aktualizace webu

Přidána nová fotodokumentace.
Další velikáni odešli do věčných lovišť.