Kácení stromůRizikové káceníPráce v korunách stromů

Kácení stromů

Zvládáme kácení stromů i za obtížných podmínek.

Více...

Rizikové kácení

Ani velké kmeny pro nás nejsou problém. Musíme se však řídit platnou legislativou.

Více...

Práce v korunách stromů

Díky naším zkušenostem zvládáme i náročné úkony v korunách stromů.

Více...

Ukázky prací

Orlík
Necropolis