Kácení na hřbitově

Níže můžete vidět ukázku rizikového kácení s ohledem na okolní prostředí – hřbitov, kde bylo třeba ohlídat, aby nedošlo k poškození majetku třetích stran. Video je rozděleno do dvou částí, je dosutpné ve vysoké kvalitě. V druhé části si můžete všimnout, že kmen byl spouštěn po čtyřmetrových kusech a následně bylo pokáceno 12 metrové torzo.